Podklady pro vypracování znaleckého posudku

Zde je uveden příkladmý výčet podkladů, které bývají zapotřebí pro vypracování posudku. Většinou postačí tučně vytištěné podklady. Po dohodě potřebné podklady zajišťuji.


Vyberte si typ nemovitosti