Ing. Martin Müller
Adresa:Vrchlického 419/8
591 01 Žďár nad Sázavou
Pevná linka:566 626 947
Mobilní telefon:777 616 696
e-mail.: posudky@posudkynemovitosti.cz

Znalecké posudky podávám jako znalec jmenovaný předsedou Krajského soudu v Brně, Rooseveltova 16, ze dne 21.5.2001, číslo jednací Spr 562/2000, pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, se specializací nemovitosti a pro základní obor stavebnictví, odvětví stavby obytné, stavby průmyslové.