Daň dědická u osob v II.skupině


základ daně v milionech Kč
daň
do 1 1,50%
1-2 15 000 Kč + 1,75% ze základu přes 1mil. Kč
2-5 32 500 Kč + 2,0% ze základu přes 2mil. Kč
5-7 92 500 Kč + 2,5% ze základu přes 5mil. Kč
7-10 142 500 Kč + 3,0% ze základu přes 7mil. Kč
10-20 232 500 Kč + 3,5% ze základu přes 10mil. Kč
20-30 582 500 Kč + 4,0% ze základu přes 20mil. Kč
30-40 982 500 Kč + 4,5% ze základu přes 30mil. Kč
40-50 1 432 500 Kč + 5,25% ze základu přes 40mil. Kč
50 a více 1 957 500 Kč + 6,0% ze základu přes 50mil. Kč
Zpět