Daň dědická u osob v I.skupině

0 kč ve všech případech dle zákona 357/92 Sb., §19 (1) Od daně dědické je osvobozeno nabytí majetku děděním, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v I. skupině.


Zpět