Bytová nebo nebytová jednotka

Většinou postačí tučně vytištěné podklady.
Po dohodě potřebné podklady zajišťuji.
  • výpis z katastru nemovitostí na bytovou (nebytovou) jednotku
  • výpis z katastru nemovitostí na budovu, ve které je oceňovaná bytová (nebytová) jednotka
  • výpis z katastru nemovitostí na pozemky, na kterých stojí budova s bytovou (nebytovou) jednotkou, tento výpis je nutný v případě, že pozemek není ve spoluvlastnictví majitele oceňované jednotky
  • kopie katastrální mapy
  • Prohlášení vlastníka, podle §5 zákona č. 72/1994 Sb., vč. příloh - hlavně grafické přílohy se zobrazením všech podlaží budovy a s vyznačením bytových i nebytových jednotek v budově, nebo smlouva o převodu družstevního bytu do vlastnictví člena bytového družstva, vč. příloh - hlavně grafické přílohy se zobrazením všech podlaží budovy a s vyznačením bytových i nebytových jednotek v budově
  • dříve zpracované znalecké posudky nebo ocenění
  • smlouvy omezující vlastnická práva - smlouvy o zřízení věcného břemene, zástavní smlouvy, apod.
  • jsou-li na výpisu z katastru plomby "P", je nutné doložit, co tyto plomby znamenají (vydá katastrální úřad)